Scroll Top

Over ons

Wij zijn de Kandidatenmarkt, een innovatieve sociale organisatie die jongeren vanaf 16 jaar begeleidt en traint op het gebied van werk, vrijwilligerswerk, scholing, stage, participatie, schulden en jeugdzorg.

Ons team is een verzameling van bedreven ervaringsdeskundigen, professionals, vrijwilligers en stagiaires. De coaches en het team zijn een perfecte afspiegeling van de doelgroep op het gebied van ervaring, diversiteit en leeftijd. Wij hebben daarnaast ook sociale experts in huis op het gebied van het begeleiden van groepsdynamische processen, maatschappelijk werkers, sociaal juridische dienstverleners en pedagogen.

De organisatie wordt geleid vanuit een ondernemersmentaliteit: kansen zien én pakken voor zowel de organisatie als voor onze Kandidaten. ‘Netwerken werkt’!

ONZE MISSIE

Met een integrale-, community- en netwerkgerichte aanpak vergroten wij de economische en sociale zelfredzaamheid van jongeren, in de leeftijd vanaf 16 t/m 31 jaar, door persoonlijke ondersteuning en training, in de regio groot Amsterdam.

ONZE AMBITIE

Onze ambitie is om geen jongeren en ouders meer buiten de boot te laten vallen door de sociale cohesie te verhogen en elkaar te ondersteunen via actieve lokale en landelijke netwerken en communities, voor en door, zowel jongeren én ouders. En we in een samenleving leven waarin deze positieve en ondersteunende sociale en economische cohesie gemeengoed is.

METHODIEK

Wij passen een vernieuwende methodiek toe waarin een integrale aanpak en netwerken centraal staan. Uit ervaring weten we dat jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt ook vaak kampen met andere problemen dan het niet hebben van betaald werk. Daarom werken wij altijd via een integrale aanpak. Deze aanpak bestaat uit het werken aan drie Skills:

  • WorkSkills (arbeidstoeleiding)
  • MoneySkills (schuldhulpverlening)
  • LifeSkills (zorg en jeugdzorg)

Door de integrale aanpak kunnen wij iedere jongere de persoonlijke begeleiding bieden die hij of zij nodig heeft en diegene duurzaam aan zijn of haar toekomst laten bouwen. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren zelf de regie hebben over hun begeleiding. Het gaat immers om hun toekomst. Daarom bieden wij alle begeleiding vanuit gelijkwaardigheid en delen wij vanuit deze gelijkwaardigheid onze ervaring, kennis en ons netwerk.

De methodiek die wij daarbij hanteren noemen we ‘EmpowerMe’. De kern is een door één coach uitgevoerde combinatie van arbeidstoeleiding, schuldhulpverlening en (jeugd)zorg is een empowerende en tegelijk netwerkgerichte benadering: ‘via netwerken naar werk’. De kandidaten krijgen dankzij de focus op hun eigen talenten en de (potentiële) bronnen in hun eigen én ons netwerk, weer werk en grip op hun leven. En maken op hun beurt ook voor anderen deel uit van een duurzame community die elkaar ondersteunt.

AANDACHTSGEBIEDEN

Wij leveren onze diensten op de volgende aandachtsgebieden:

  1. Jeugdzorg (psychosociaal)
  2. Arbeidstoeleiding
  3. Participatie
  4. Schuldhulpverlening
  5. Scholing, stage
  6. Vrijwilligerstrajecten
  7. Trainingen, intern en extern

Daarnaast bieden we ook individuele externe trainingen aan vanuit onze eigen expertise op het gebied van; Effectief netwerken, netwerk strategieën, communicatie, presentatie, sollicitatie, assertiviteit, weerbaarheid, leren budgetteren en DigiSkills.

NETWERKGERICHT

Onze specialiteit is het verbinden van mensen. Ieder mens heeft een kracht en door deze krachten samen te brengen ontstaan er prachtige resultaten. Er is altijd iemand die iets voor jou kan betekenen en er is altijd iemand voor wie jij iets kan betekenen. Daarom staat het ontwikkelen en onderhouden van netwerken bij ons centraal.

ONZE KERNWAARDEN

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid

Wij zijn ervan overtuigd dat gelijkwaardigheid de sleutel is naar succesvol samenwerken. Daarom delen wij altijd vanuit gelijkwaardigheid onze ervaring, kennis en netwerken. Met zowel onze Kandidaten als met onze (zaken)partners.

Wederkerigheid

Wederkerigheid

Wederkerigheid is het belangrijkste onderdeel van gezonde relaties en netwerken. Wij geloven in ontwikkeling door het uitwisselen van elkaars unieke eigenschappen. Samen kunnen we stappen omhoog doen.

Creativiteit

Creativiteit

Om goede resultaten te halen in ons werkveld hebben we een creatieve en open mindset nodig. Daar ligt ook onze kracht en passie. Wij benaderen iedere moeilijkheid als mogelijkheid en proberen zo tot nieuwe inzichten en unieke oplossingen te komen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Resultaten op de korte termijn hebben alleen waarde wanneer deze samen gaan met resultaten op de lange termijn. Onze integrale en netwerkgerichte benadering is hier een voorbeeld van. Met de juiste oplossingen voor vandaag worden problemen van morgen voorkomen.