Scroll Top
Veelgestelde vragen
Voor hoelang stel ik een Netwerkkamer beschikbaar?

Dat is flexibel en afhankelijk van de mogelijkheden van de Sociaal Netwerker.

Gewenst is tussen de 6 maanden en 2 jaar. Voor kortere periodes zoeken we ook Sociaal Netwerkers, bijv. als vervanging gedurende vakanties van andere (fulltime) Sociaal Netwerkers. En crisis plaatsen varierend van een week tot 3 maanden.

De Netwerkamers

Worden alle kosten vergoed?
Ja, kosten van de opvang (zogeheten bed, bad, brood) worden volledig vergoed en daarnaast ontvangt de Sociaal Netwerker een maandelijkse vergoeding. Daarnaast is er ruimte voor een onkostenvergoeding van kosten die gemaakt worden in het belang van de jongere. Je kunt denken aan een museum bezoek, maar ook een training/excursie, sport contributie of een dagje uit.

 

Wat als ik (acuut) hulp nodig heb?
Wij hebben 24/7 ambulante hulpverlening beschikbaar. Daarnaast zal er altijd een achterwacht zijn met wie je ieder gewenst moment van de dag kunt overleggen. Ook om 3 uur ‘s nachts als dat echt nodig is. Deze achterwacht is ook bereikbaar op zon- en feestdagen. Zij kunnen je helpen in geval van crisis, maar ook een luisterend oor bieden als je iets kwijt wilt. Verder kan er bemiddeld worden als de situatie daarom vraagt. Je staat er bij ons nooit alleen voor.

 

Hoe combineer je de rol van Sociaal Netwerker met een baan en andere zaken waarbij je niet thuis bent?
Dat werkt net als met eigen kinderen. De jongere heeft afspraken met de ambulant hulpverlener die verantwoordelijk is voor de regelzaken omtrent de doelen van het hulpverleningtraject. Als het wenselijk is dat de Sociaal Netwerker iets met de jongere gaat regelen, neem hij/zij vrij (net zoals je dat voor een eigen kind zou doen). Bij familie vakanties of weekenden waarbij je de jongere niet mee kunt/wilt nemen, wordt de jongere opgevangen door iemand uit de community. Maar dat mag ook iemand uit het eigen netwerk zijn.

 

Hoe vindt de matching plaats?
Wij vragen de Sociaal Netwerkers om een profiel van zichzelf te schrijven. Van zichzelf en de gezinssituatie. We leggen uit wat er allemaal in dat profiel moet staan. Op die manier is De Kandidatenmarkt op de hoogte van eventuele wensen en dealbreakers van de Sociaal Netwerker. Op basis daarvan, en het profiel van de jongere, worden zij gematcht. De gematchte jongere wordt voorgelegd aan de Sociaal Netwerker en hij/zij kan altijd zelf bepalen om akkoord te gaan. In de regel vinden er dan meerdere gesprekken plaats, echter bij een spoedplaatsing (in overleg) zullen wij hiervan moeten afwijken.

 

Wat kan ik verwachten qua problematiek van de jongere en wat is mijn rol daarin?
Jongeren hebben problemen op verschillende leefgebieden. Te denken valt aan scholing, vrije tijd, werk, huisvesting, financiën, sociale contacten etc. De ambulant hulpverleners van de Netwerkkamers begeleiden de jongeren op de meeste van deze leefgebieden. Zij zijn verantwoordelijk voor het behalen van de doelen die de jongere heeft.

Jongeren met verslavingsproblematiek of complexe persoonlijkheidsstoornissen komen niet in aanmerking voor de Netwerkkamers. Daarnaast onderzoeken wij de motivatie van de jongere; hem/haar wordt duidelijk verteld wat voor een unieke kans dit is, en wordt bij aanvang verwacht enigszins gemotiveerd te zijn voor deze volgende stap.

 

Aan welke kenmerken en vereisten moet een Sociaal Netwerker voldoen?
Een sociaal netwerker is minimaal 30 jaar en heeft een stabiele leefsituatie (financieel, emotioneel en relationeel). Daarnaast moet hij/zij 100% gecommitteerd zijn en het trainingsprogramma volgen. Persoonlijke kenmerken zijn o.a.: open, coachend, positief, flexibel, sterke sociale vaardigheden, een uitgebreid netwerk en maatschappelijke betrokkenheid. Bij geschiktheid volgt een screening, waaronder een netwerkonderzoek en VOG aanvraag. Daarnaast moet huisvesting aan bepaalde criteria voldoen.

 

“Aan het begin weet je niet waarom je ouders dit doen; later zie je waarom.”

Sarah was 13 jaar toen Amira (fictieve naam) tijdelijk onderdeel werd van het gezin. Ze deelde ineens een woning – en de aandacht van haar ouders. Sarah is nu 22 en kijkt terug op haar ervaring.

Lees verder >

Sociaal netwerker, iets voor jou?

Heb je interesse in de rol van Sociaal Netwerker bij de Netwerkkamers? Meld je dan aan voor één van onze online voorlichtingsbijeenkomsten.

Tijdens deze online bijeenkomsten geven we meer uitleg over de Netwerkkamers en wat de rol van Sociaal Netwerker precies inhoudt. En kun je uiteraard vragen stellen.

Dit is (nu) niets voor mij, maar ik blijf graag op de hoogte

Vul dan onderstaand formulier in. 

 

De Kandidatenmarkt

De Netwerkkamers is een initiatief van de Kandidatenmarkt.

De Kandidatenmarkt is een plek waar mensen verbinden en delen. Waar iedereen iets te bieden heeft, en gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Waar betekenisvolle relaties ontstaan. Waar het beste van mensen samenkomt om tot creatieve en duurzame oplossingen te komen.

Met een integrale, community en netwerkgerichte aanpak vergroten wij de economische en sociale zelfredzaamheid van jongeren in de leeftijd 16 t/m 31 jaar in regio groot Amsterdam. Dat doen wij door hen persoonlijke ondersteuning en training te geven op het gebied van werk, geld en ‘leven’, en door positieve en ondersteunende sociale cohesie te vergroten. Ons team bestaat uit betrokken experts, ervaringsdeskundigen, professionals en vrijwilligers.

Groeien doe je samen. Niemand hoeft er alleen voor te staan.

 

Contact

De Netwerkkamers | De Kandidatenmarkt
Notweg 38, 1068 LL Amsterdam
info@dekandidatenmarkt.nl
020 716 38 48 

 

©2020 | De Netwerkkamers is een initiatief van de Kandidatenmarkt